Projecten

Meerstemmig Bouwen in Soest

In november ben ik begonnen met een nieuw project: Meerstemmig Bouwen in Soest. Vastgoedontwikkelaar Domus gaat woningen en winkels bouwen in hartje Soest en stelt mij de vraag: hoe kunnen we met elkaar een zo mooi mogelijk gebied inrichten voor zowel de tijdelijke situatie (om leegstand te voorkomen) en voor de toekomstig permanente situatie? Deze vraag is voor mij een kans om een nieuw participatief actieonderzoek te starten. Samen met Wouter Kesseler ben ik begonnen met een verkennend onderzoek in de buurt en bij alle andere belanghebbenden en betrokkenen. Participatief actieonderzoekIn de buurt heb ik overal aangebeld, verteld over het project en iedereen uitgenodigd om in een 1 op 1 gesprek wensen, kaders en kansen te delen. In totaal heb ik met 16 stakeholders gesproken waaronder woningzoekenden, omwonenden, winkeliers, ondernemersraad, medewerkers van de gemeente, de wethouder, restaurant Lindenhof, woningcorporatie Eemland Wonen, Majoor Makelaar, Leegstandoplossers en Amerpoort. Eerst haal ik individueel input op, welke ik vervolgens tijdens het gesprek samenvoeg met eerder opgehaalde input. Zo vormt zich een mooie meerstemmige weergave van het geheel. Elke stem telt. Elke vraag of suggestie blijft staan, ook als deze al vaker is genoemd. Hierdoor wordt duidelijk welke thema’s extra van belang zijn of welke vragen snel een antwoord verdienen. Maar ook welke kansen bijvoorbeeld direct actie nodig hebben, zoals een mogelijke samenwerking die zich met Amerpoort voordeed. Samenkomst: onderzoeksopbrengst delen en verder verrijkenAlle gestelde vragen en suggesties zijn (waar mogelijk) voorzien van antwoord. In januari 2022 hebben we een samenkomst georganiseerd waar de gehele onderzoeksopbrengst werd gedeeld en verder in gesprek wordt gebracht met behulp van een tentoonstelling. Ook is er een doorkijk naar het vervolg gegeven. Naar verwachting wordt er rond zomer een volgend contactmoment gepland voor stakeholders om stil te staan bij het proces, uitleg te geven over de hoofdlijnen, reacties op te halen en eventuele wijzigingen door te voeren. Alle aanwezigen worden hiervoor uitgenodigd.  Wilt u ook bij het volgende contact moment aanwezig zijn? stuur dan een mail naar info@hartjesoest.nl dan komt u op de lijst. Een foto verslag van deze samenkomst is te vinden op www.hartjesoest.nl. Hier zijn ook de toekomstige ontwikkelingen te volgen!

Meer over dit project >>

Individuele begeleiding van mensen met autisme

Als ambulant begeleider van Het Kompass begeleid ik mensen met autisme om zo zelfstandig mogelijk in het leven te kunnen staan. Sinds november 2018 help ik een man van 30 jaar. Ik begeleid hem op zo’n manier dat hij zo goed mogelijk zijn weg kan vinden in deze maatschappij. Onlangs heeft hij zijn mbo afgemaakt. Ook hebben we een zelfstandige woning voor hem geregeld. Dat zijn grote mijlpalen voor iemand die een paar jaar geleden nog dakloos was.

Meer over dit project >>

Meerstemmig Bouwen Baarn

‘Hoe kunnen wij in de toekomst meer samen optrekken met jonge Baarnse woningzoekenden?’ Het was de vraag van Eemland Wonen, en het startpunt van het participatief actieonderzoek Meerstemmig Bouwen in Baarn. Het draagvlak, maar ook de participatie en inspraak kon beter. In een met zorg samengestelde groep van betrokkenen zijn we het gesprek aangegaan. Na het onderzoek zijn we gaan kijken waar in Baarn nog plaats is voor woningen. Daarnaast hebben we samen met onder meer de omwonenden en toekomstige bewoners een ruwe schets gemaakt van het gebied waar de woningen komen te staan.

Meer over dit project >>

Speelruimte maken we samen

In opdracht van de Gemeente Utrecht heb ik samen met Marieke Ploeg en Wouter Kesseler nieuw speeltuinbeleid gemaakt. Wens van de gemeente was om bewoners(collectieven) een grotere rol te laten spelen in het beheer en de praktische uitvoering van de speeltuinen. Met behulp van een participatief actieonderzoek hebben we met elkaar stappen gezet in de richting van een toekomstbestendig speeltuinbeleid. Bij het schrijven van het advies aan de gemeente waarborgde ik dat ieders aandeel werd meegenomen. En in mijn rol heb ik bij kunnen dragen aan de saamhorigheid van de groep, waarin iedereen uiteindelijk werkte vanuit een en dezelfde drive: hart voor de speeltuin!

Meer over dit project >>

Big Brothers Big Sisters (Utrecht)

Ieder kind heeft talenten. Toch is het niet voor alle kinderen even vanzelfsprekend om die te ontwikkelen. Big Brothers Big Sisters zet zich in voor 6- tot 18-jarigen uit minima-gezinnen. Zij worden langdurig gematcht aan vrijwilligers die hen wekelijks 1-op-1 aandacht geven en bij kunnen dragen aan een betere toekomst. Als matchcoördinator doe ik intakes met vrijwilligers, ouders en kinderen, train ik nieuwe vrijwilligers en maak en begeleid ik matches. Daarnaast bouw ik aan onze community en help ik mee met de inrichting van de organisatie, onder andere op digitaal vlak.

Meer over dit project >>