Privacyverklaring

Privacy verklaring

Hier vind je de privacyverklaring van Suzan Verdonschot.
Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld
door Suzan Verdonschot.

Opgemaakt in december 2020

1. Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Suzan Verdonschot

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Suzan Verdonschot. Suzan Verdonschot is een eenmanszaak waar Suzan Verdonschot de eigenaar is. Zij richt zich voornamelijk op participatie vragen en community building. Ze doet dit in een adviserende, begeleidende en uitvoerende rol.. Daarnaast voert Suzan ook begeleiding uit voor mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme spectrum stoornis.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Suzan verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven, daarover gaat deze verklaring. 

Als je het niet prettig vindt dat Suzan jouw gegevens gebruikt, neem dan gerust contact op!

Suzan Verdonschot
info@suzanverdonschot.com
0622351256
KVK 59536799

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Suzan Verdonschot. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Contact via website
  Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Suzan Verdonschot via de website. In dit formulier worden alleen gegevens gevraagd om een dienst aan te kunnen bieden zoals je naam, email-adres en telefoonnummer. Deze worden opgeslagen op de op de google drive G-suite (beveiligde gegevens en apparaten).
 2. Contact voor projecten
  Suzan verzamelt gegevens van personen mbt een project of organisatie waar ze voor werkt. Deze gegevens zal ze via de opdrachtgever ontvangen of middels eigen research. Deze worden opgeslagen op de op de google drive G-suite (beveiligde gegevens en apparaten). Er zal altijd uitgelegd worden wat het doel van het contact is en bij weigering van contact zullen de gegevens direct worden verwijderd en geen contact meer worden opgenomen. 
 3. Contact cliënten 

Alle gegevens die Suzan ontvangt van cliënten m.b.t. het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme stoornis slaat ze op in ZilliZ (beveiligd cliëntendossier voor zorg) of op de google drive G-suite (beveiligde gegevens en apparaten).

4. Ontvangers

De gegevens die Suzan Verdonschot ontvangt en verwerkt worden beheerd door:

 1. Google G-Suite
  Alle contactgegevens en documenten worden opgeslagen op de google g-suite een beveiligde omgeving. 

 2. ZilliZ
  Alle clientendossiers worden opgeslagen op ZilliZ clientdossier een beveiligd account via de opdrachtgever.

5. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Suzan Verdonschot, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. 

6. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in eerder genoemde systemen en software. 

De persoonsgegevens die door Suzan Verdonschot worden beheerd zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. 

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken

Suzan Verdonschot gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Suzan Verdonschot gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. De gegevens zijn geanonimiseerd en niet voor andere partijen toegankelijk. Zie voor verdere toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

8. Jouw rechten

 1. Recht op inzage 

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Suzan Verdonschot vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Suzan. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. 

 1. Recht op rectificatie 

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Suzan Verdonschot. 

 1. Recht op wissen van gegevens 

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Suzan Verdonschot vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. 

 1. Recht op het indienen van een klacht 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Suzan Verdonschot niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via de website.

 1. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 

Wil jij niet dat Suzan Verdonschot jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. 

 1. Recht op overdracht 

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Suzan Verdonschot opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Suzan Verdonschot al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. 

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@suzanverdonschot.com onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen drie weken te reageren. 

9. Plichten

Suzan Verdonschot verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk het juist uitvoeren van haar werk genoemd in hoofdstuk 2. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. 

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Suzan Verdonschot haar werk niet uitvoeren.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Suzan met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. 

Suzan Verdonschot behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Suzan dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Suzan Verdonschot te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. 

Suzan Verdonschot / info@suzanverdonschot.com / 0622351256