Speelruimte maken we samen

In opdracht van de Gemeente Utrecht heb ik samen met Marieke Ploeg en Wouter Kesseler nieuw speeltuinbeleid gemaakt voor 20 speeltuinen. Wens van de gemeente was om bewoners(collectieven) een grotere rol te laten spelen in het beheer en de praktische uitvoering van de speeltuinen.

Met behulp van een participatief actieonderzoek hebben wij alle betrokken speeltuinbezoekers, vrijwilligers en professionals met elkaar in contact gebracht. We zijn samen het gesprek aangegaan en hebben met elkaar stappen gezet in de richting van een toekomstbestendig speeltuinbeleid. Tijdens het hele proces heb ik ervoor gezorgd dat iedereen meedeed, het voor alle partijen begrijpelijk bleef en iedereen op de hoogte bleef. Dat deed ik onder meer door het maken van simpele verslagen met foto’s en het registreren van inhoud en sfeer tijdens de bijeenkomsten. Ook heb ik een online omgeving gecreëerd waarin speeltuinleiders documenten konden delen. Dit resulteerde in meer eigenaarschap en draagvlak. Bij het schrijven van het advies aan de gemeente waarborgde ik dat ieders aandeel werd meegenomen. Zo heb ik bijgedragen aan de saamhorigheid van de groep, waarin iedereen vanuit zijn/haar speeltuin aanwezig was maar uiteindelijk een gemeenschap ontstond waarin men werkte vanuit een en dezelfde drive: hart voor de speeltuin!