Meerstemmig Bouwen Baarn

‘Hoe kunnen wij in de toekomst meer samen optrekken met jonge Baarnse woningzoekenden?’ Het was de vraag van Eemland Wonen, en het startpunt van het participatief actieonderzoek Meerstemmig Bouwen in Baarn. Het draagvlak, maar ook de participatie en inspraak kon beter.

In een met zorg samengestelde groep van betrokkenen zijn we met elkaar het gesprek aangegaan. Daarbij werk ik heel visueel. Iedere stem en mening telt, en krijgt letterlijk en figuurlijk een plek. Werken in een werkplaats staat hierbij centraal. Na het onderzoek zijn we gestart met het daadwerkelijke experiment. Er is gekeken waar in Baarn nog plaats is voor woningen. ‘Waar kunnen we doorbraken creëren? En zijn er nog creatieve mogelijkheden, zoals het splitsen van woningen of tiny houses?’ Daarnaast hebben we samen met de omwonenden, toekomstige bewoners, maar bijvoorbeeld ook het verzorgingstehuis in de buurt, een ruwe schets gemaakt van het gebied waar de woningen komen te staan. Bij die ruwe schets en advies staan kanttekeningen, waarmee we samen verder kunnen.