Meerstemmig Bouwen in Soest

In november ben ik begonnen met een nieuw project: Meerstemmig Bouwen in Soest. Vastgoedontwikkelaar Domus gaat woningen en winkels bouwen in hartje Soest en stelt mij de vraag: hoe kunnen we met elkaar een zo mooi mogelijk gebied inrichten voor zowel de tijdelijke situatie (om leegstand te voorkomen) en voor de toekomstig permanente situatie? Deze vraag is voor mij een kans om een nieuw participatief actieonderzoek te starten. Samen met Wouter Kesseler ben ik begonnen met een verkennend onderzoek in de buurt en bij alle andere belanghebbenden en betrokkenen.

Participatief actieonderzoek
In de buurt heb ik overal aangebeld, verteld over het project en iedereen uitgenodigd om in een 1 op 1 gesprek wensen, kaders en kansen te delen. In totaal heb ik met 16 stakeholders gesproken waaronder woningzoekenden, omwonenden, winkeliers, ondernemersraad, medewerkers van de gemeente, de wethouder, restaurant Lindenhof, woningcorporatie Eemland Wonen, Majoor Makelaar, Leegstandoplossers en Amerpoort.

Eerst haal ik individueel input op, welke ik vervolgens tijdens het gesprek samenvoeg met eerder opgehaalde input. Zo vormt zich een mooie meerstemmige weergave van het geheel. Elke stem telt. Elke vraag of suggestie blijft staan, ook als deze al vaker is genoemd. Hierdoor wordt duidelijk welke thema’s extra van belang zijn of welke vragen snel een antwoord verdienen. Maar ook welke kansen bijvoorbeeld direct actie nodig hebben, zoals een mogelijke samenwerking die zich met Amerpoort voordeed.

Samenkomst: onderzoeksopbrengst delen en verder verrijken
Alle gestelde vragen en suggesties zijn (waar mogelijk) voorzien van antwoord. In januari 2022 hebben we een samenkomst georganiseerd waar de gehele onderzoeksopbrengst werd gedeeld en verder in gesprek wordt gebracht met behulp van een tentoonstelling. Ook is er een doorkijk naar het vervolg gegeven. Naar verwachting wordt er rond zomer een volgend contactmoment gepland voor stakeholders om stil te staan bij het proces, uitleg te geven over de hoofdlijnen, reacties op te halen en eventuele wijzigingen door te voeren. Alle aanwezigen worden hiervoor uitgenodigd. 


Wilt u ook bij het volgende contact moment aanwezig zijn? stuur dan een mail naar info@hartjesoest.nl dan komt u op de lijst.

Een foto verslag van deze samenkomst is te vinden op www.hartjesoest.nl. Hier zijn ook de toekomstige ontwikkelingen te volgen!