Ondernemen vanuit én met mijn hart

Ik ben Suzan. Sociaal ondernemer. Mijn hart gaat sneller kloppen van opdrachten met een maatschappelijk nut, die vragen om diepgang, aandacht en liefde. Ik onderneem vanuit én met mijn hart. Ik werk om waarde te creëren. Om mensen met elkaar te verbinden. En samen écht aan iets te bouwen.

Hoe ik werk

Hoe divers de projecten waar ik aan werk ook zijn: er zit een duidelijke rode lijn in hóe ik werk. Ik zorg ervoor dat mensen die niet gehoord of begrepen worden een stem krijgen. Of dat nou om een individu gaat of een grote groep mensen met verschillende achtergronden. Bij complexere vraagstukken faciliteer ik gesprekken met diverse stakeholders. Ik bedenk het proces en de manier waarop we naar een oplossing toewerken. Maar voor de inhoud heb ik iedereen nodig. Het gaat er niet om dat iedereen hetzelfde gaat denken; wel dat er wederzijds respect ontstaat. Verbinding. Want alleen zo kunnen we toewerken naar een ‘gedragen’ resultaat. 

Ik werk heel intuïtief.  Ik voel aan wie ik even moet bellen, welke persoon extra aandacht nodig heeft. “Wat vind jij belangrijk?” “Hoe kijk jij hier tegenaan?” Dat persoonlijke en laagdrempelige contact is een belangrijk onderdeel van mijn werk. Het zorgt ervoor dat iedereen betrokken blijft. En het maakt dat ik mensen kan mobiliseren. Wat dat betreft ben ik een echte aanjager.

Ik gebruik graag de metafoor van een zwerm vogels

Je kunt ze zien als een groep gelijkwaardige individuen die, rondcirkelend rond een gemeenschappelijk doel, al onderzoekend, proberend en samenwerkend hun doel proberen te bereiken. Ze bewegen allemaal dezelfde kant op, om botsingen te voorkomen, en vliegen met dezelfde snelheid. Ze vliegen in groepen, groot en klein, maar draaien ook individueel. Het vat heel mooi samen waar ik in geloof, en waar ik in in mijn werk naar streef. Samenwerken, samen onderzoeken. Op zo’n manier, in zo’n tempo, en in zo’n taal dat iedereen mee kan doen. Dat is een uitdaging. Een uitdaging waar ik iedere dag heel graag mijn bed voor uitkom.

Blije klanten

Het is mijn missie dat mensen meer naar elkaar omkijken, elkaars situatie leren begrijpen. Dat er meer wederzijds begrip ontstaat

Projecten

Meerstemmig Bouwen in Soest

In november ben ik begonnen met een nieuw project: Meerstemmig Bouwen in Soest. Vastgoedontwikkelaar Domus gaat woningen en winkels bouwen in hartje Soest en stelt mij de vraag: hoe kunnen we met elkaar een zo mooi mogelijk gebied inrichten voor zowel de tijdelijke situatie (om leegstand te voorkomen) en voor de toekomstig permanente situatie? Deze vraag is voor mij een kans om een nieuw participatief actieonderzoek te starten. Samen met Wouter Kesseler ben ik begonnen met een verkennend onderzoek in de buurt en bij alle andere belanghebbenden en betrokkenen. Participatief actieonderzoekIn de buurt heb ik overal aangebeld, verteld over het

Meer over dit project >>

Individuele begeleiding van mensen met autisme

Als ambulant begeleider van Het Kompass begeleid ik mensen met autisme om zo zelfstandig mogelijk in het leven te kunnen staan. Sinds november 2018 help ik een man van 30 jaar. Ik begeleid hem op zo’n manier dat hij zo goed mogelijk zijn weg kan vinden in deze maatschappij. Onlangs heeft hij zijn mbo afgemaakt. Ook hebben we een zelfstandige woning voor hem geregeld. Dat zijn grote mijlpalen voor iemand die een paar jaar geleden nog dakloos was.

Meer over dit project >>

Meerstemmig Bouwen Baarn

‘Hoe kunnen wij in de toekomst meer samen optrekken met jonge Baarnse woningzoekenden?’ Het was de vraag van Eemland Wonen, en het startpunt van het participatief actieonderzoek Meerstemmig Bouwen in Baarn. Het draagvlak, maar ook de participatie en inspraak kon beter. In een met zorg samengestelde groep van betrokkenen zijn we het gesprek aangegaan. Na het onderzoek zijn we gaan kijken waar in Baarn nog plaats is voor woningen. Daarnaast hebben we samen met onder meer de omwonenden en toekomstige bewoners een ruwe schets gemaakt van het gebied waar de woningen komen te staan.

Meer over dit project >>

Speelruimte maken we samen

In opdracht van de Gemeente Utrecht heb ik samen met Marieke Ploeg en Wouter Kesseler nieuw speeltuinbeleid gemaakt. Wens van de gemeente was om bewoners(collectieven) een grotere rol te laten spelen in het beheer en de praktische uitvoering van de speeltuinen. Met behulp van een participatief actieonderzoek hebben we met elkaar stappen gezet in de richting van een toekomstbestendig speeltuinbeleid. Bij het schrijven van het advies aan de gemeente waarborgde ik dat ieders aandeel werd meegenomen. En in mijn rol heb ik bij kunnen dragen aan de saamhorigheid van de groep, waarin iedereen uiteindelijk werkte vanuit een en dezelfde drive: hart voor de speeltuin!

Meer over dit project >>